Werken voor Zeeland

Netwerk Werken voor Zeeland

We zijn een Zeeuws mobiliteitsnetwerk dat met, voor en door elkaar arbeidsmobiliteit binnen de deelnemende organisaties bevordert en mogelijk maakt. Er zijn nu 33 Zeeuwse overheids en semi-overheidsorganisaties aangesloten. We organiseren  netwerkbijeenkomsten waarin we onze banen, stages en tijdelijke opdrachten matchen met medewerkers en kennis en ervaring uitwisselen.

Dit resulteert in arbeidsmobiliteit van onze medewerkers, waardoor zij op de juiste plek komen, vitaal blijven of worden en duurzaam inzetbaar zijn en blijven.
Ook resulteert dit in kansen binnen de Zeeuwse arbeidsmarkt door het bundelen van onze krachten voor het verder ontplooien van talenten en het bieden van de juiste kansen voor werkzoekenden.

Jaarlijks organiseren we een Zeeuwse Meester in je Werk week, waar alle medewerkers van deze organisaties de kans krijgen om verschillende workshops en lezingen te volgen gericht op loopbaanontwikkeling en vakmanschap.

Terug naar het overzicht